ปฏิทินการศึกษา
ชุดปฏิทิน   
ปีการศึกษา2564  / 1 2 ภาคฤดูร้อน 
รายการวันเริ่มต้นวันสุดท้าย
 • ลงทะเบียน
 • 2 มี.ค. 2565 8:30 น.31 มี.ค. 2565 21:00 น.
    -  นิสิตชั้นปี 12 มี.ค. 2565 8:30 น.31 มี.ค. 2565 21:00 น.
    -  นิสิตชั้นปี 22 มี.ค. 2565 8:30 น.31 มี.ค. 2565 21:00 น.
    -  นิสิตชั้นปี 32 มี.ค. 2565 8:30 น.31 มี.ค. 2565 21:00 น.
    -  นิสิตชั้นปี 42 มี.ค. 2565 8:30 น.31 มี.ค. 2565 21:00 น.
    -  นิสิตอื่นๆ2 มี.ค. 2565 8:30 น.31 มี.ค. 2565 21:00 น.
 • ลงทะเบียน เพิ่ม/ถอน/เปลี่ยนกลุ่มรายวิชา
 • 23 มี.ค. 2565 8:30 น.3 เม.ย. 2565 21:00 น.
    -  ช่วงการเพิ่มรายวิชา23 มี.ค. 2565 8:30 น.3 เม.ย. 2565 21:00 น.
    -  ช่วงการถอนรายวิชา23 มี.ค. 2565 8:30 น.3 เม.ย. 2565 21:00 น.
    -  ช่วงวันทำการเปลี่ยนกลุ่มรายวิชา23 มี.ค. 2565 8:30 น.3 เม.ย. 2565 21:00 น.
    -  ช่วงวันทำการถอนรายวิชา (ติด W ไม่คืนเงินค่าเล่าเรียน และคิดค่าธรรมเนียมรายวิชาละ 50 บาท)4 เม.ย. 2565 8:30 น.24 เม.ย. 2565 21:00 น.
 • วิธีชำระเงิน (นิสิตชำระเงินผ่านธนาคารเท่านั้น)
 • 2 มี.ค. 2565 8:30 น.30 เม.ย. 2565 21:00 น.
    -  งวดชำระเงินครั้งที่ 12 มี.ค. 2565 8:30 น.31 มี.ค. 2565 21:00 น.
    -  งวดชำระเงินครั้งที่ 21 เม.ย. 2565 8:30 น.30 เม.ย. 2565 21:00 น.
    -  วันเปิดภาคการศึกษา22 มี.ค. 2565 8:30 น.22 พ.ค. 2565 21:00 น.
    -  ประเมินผลกลางภาค19 เม.ย. 2565 8:30 น.24 เม.ย. 2565 21:00 น.
    -  ประเมินผลปลายภาค24 พ.ค. 2565 8:30 น.29 พ.ค. 2565 21:00 น.
     
        
      - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
        และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
          contact staff : งานทะเบียนและวัดผล