ข่าวประกาศ
  ประกาศเรื่อง
 1.แบบฟอร์มขอสอบล่าช้า(ด่วนที่สุด)
ดาวน์โหลด แบบฟอร์มขอสอบล่าช้า
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   23 กันยายน 2564
 2.คู่มือการลงทะเบียนออนไลน์และการชำระเงิน(ด่วนที่สุด)
ดาวน์โหลด คู่มือระบบบริหารข้อมูลนิสิต
ดาวน์โหลด คู่มือแนะนำการลงทะเบียนออนไลน์และการชำระเงิน
ดาวน์โหลด แนะนำวิธีการจ่ายเงินค่าเล่าเรียน
ดาวน์โหลด แนะนำการชำระเงินด้วยแอปพลิเคชันในโทรศัพท์มือถือ
กดเข้าชมคลิปวิดีโอวิธีการลงทะเบียนออนไลน์
ประกาศโดย   สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ   วันที่ประกาศ   7 พฤษภาคม 2563
 3.การขอสำเร็จการศึกษา
ดาวน์โหลด กำหนดการยื่นขอสำเร็จการศึกษา/วัดชุดครุย
ดาวน์โหลด ขั้นตอนการขอสำเร็จการศึกษา
ดาวน์โหลด คำร้องขอสำเร็จการศึกษา
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   24 กุมภาพันธ์ 2560
 4.แบบฟอร์มลงทะเบียน
ดาวน์โหลด แบบฟอร์มลงทะเบียน
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   26 มกราคม 2561
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล