ข่าวประกาศ
  ประกาศเรื่อง
 1.การขอสำเร็จการศึกษา(ด่วนที่สุด)
ดาวน์โหลด กำหนดการยื่นขอสำเร็จการศึกษา/วัดชุดครุย
ดาวน์โหลด ขั้นตอนการขอสำเร็จการศึกษา
ดาวน์โหลด คำร้องขอสำเร็จการศึกษา
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   24 กุมภาพันธ์ 2560
 2.คู่มือการลงทะเบียน
ดาวน์โหลด คู่มือการลงทะเบียนออนไลน์สำหรับนิสิต
ดาวน์โหลด คู่มือแนะนำการลงทะเบียนและการชำระเงิน
ประกาศโดย   สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ   วันที่ประกาศ   17 กันยายน 2557
 3.แบบฟอร์มลงทะเบียน
ดาวน์โหลด แบบฟอร์มลงทะเบียน
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   26 มกราคม 2561
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล