ตารางการใช้ห้อง
แสดงข้อมูล   แต่ละห้อง   ทุกห้อง
    ใช้เม้าส์คลิกที่รหัสอาคารเพื่อเลือกห้อง
- มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์
   1  อาคาร 1
   2  อาคาร 2
   3  อาคาร 4
- ราชพฤกษ์ ศูนย์อยุธยา
   1  อาคาร 3
- มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ ศูนย์การศึกษานอกสถานที่ตั้ง จังหวัดภูเก็ต
   1  ตึกราชพฤกษ์
- ราชพฤกษ์ ศูนย์ระยอง
   1  ศูนย์ราชพฤกษ์
- ราชพฤกษ์ วิทยาเขตนพวงศ์
   อาคาร1  นพวงศ์ ตึก 1
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล